Ga naar hoofdinhoud

Disclaimer

Deze website wordt u aangeboden door Classic Car Auctions, gevestigd aan de Anthony Fokkerweg 7 (1422AE) te Uithoorn, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33151208.

Door deze website te bezoeken en te gebruiken, aanvaardt u alle voorwaarden die daarin zijn opgenomen of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website worden vermeld. Indien u niet akkoord bent met deze voorwaarden, dient u deze website niet te gebruiken.

Deze website van Classic Car Auctions wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geactualiseerd. Hoewel bij de samenstelling van deze site de grootste zorgvuldigheid betracht is, kan Classic Car Auctions niet garanderen dat de informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Wanneer Classic Car Auctions hyperlinks of verwijzingen naar internetsites van derden aanbiedt, betekent dit niet dat Classic Car Auctions de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door Classic Car Auctions niet geverifieerd. Classic Car Auctions aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebruik van de informatie die op deze site te vinden is, alsmede de sites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden en die via deze site toegankelijk zijn. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. In elke specifieke situatie kunnen andere regels gelden.

Classic Car Auctions is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte of gevolg schade door computervirussen voortvloeiende uit de toegang tot, het gebruik van en het vertrouwen op de informatie op de website www.classiccar-auctions.com of enige hieraan gelinkte website.

Classic Car Auctions behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondigingen te doen. Naast deze voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn.

Classic Car Auctions en de aan haar gelieerde bedrijven kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatie in welke vorm dan ook geplaatst door derden op de website www.classiccar-auctions.com en/of voor informatie in de geprinte media gebaseerd op data van de website www.classiccar-auctions.com. Classic Car Auctions is niet aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor de inhoud van eventuele offsite pagina’s of van pagina’s gelinkt aan of afgeleid van de website www.classiccar-auctions.com.

Classic Car Auctions aanvaardt geen aansprakelijkheid voor berichten, boodschappen of informatie die door derden op deze website geplaatst worden. Classic Car Auctions behoudt zich het recht voor om door derden op deze website geplaatste reacties te verwijderen. Wie mededelingen of informatie plaatst op deze website geeft daarmee toestemming die mededelingen of informatie elders te (her)gebruiken.

Het auteursrecht op de afbeeldingen en teksten op de website rust bij Classic Car Auctions of deze zijn met toestemming van de auteursrechthebbende opgenomen. Hergebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan. Degene die een afbeelding wenst te gebruiken voor commerciële doeleinden dient contact op te nemen met Classic Car Auctions. Het enkele feit dat deze website afbeeldingen en teksten bevat betekent niet dat Classic Car Auctions in alle gevallen gerechtigd is licenties te verlenen voor verdere openbaarmaking of verveelvoudiging daarvan.

Ongeautoriseerd gebruik van de merken, logo’s en afbeeldingen van Classic Car Auctions is niet toegestaan. Ongeautoriseerd gebruik resulteert in € 125,- (exclusief BTW) per merk, logo of afbeelding.

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan Classic Car Auctions zendt, is niet gegarandeerd. Classic Car Auctions garandeert niet dat naar Classic Car Auctions gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en Classic Car Auctions kan dan ook geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Op deze internetsite en deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Indien anderstalige versies van deze gebruiksvoorwaarden discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend. De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website kunnen ontstaan.

Contact
Wij nodigen u uit om bij vragen contact op te nemen met Classic Car Auctions of een bezoek te brengen aan onze showroom.

Onze showroom is gevestigd op het volgende adres:

Muiderstraat 21
1011 PZ
Amsterdam

Onze kijkdagen vinden plaats op het volgende adres:

Anthony Fokkerweg 7
1422 AE
Uithoorn

U kunt ons bereiken via telefoonnummer (+31) 06 33 33 35 39 of per e-mail: info@classiccar-auctions.com.